Liczba odwiedzin strony: 14910 Osób na stronie: 1
 

Adwokaci. Kancelarie

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 208 poz. 1505 - Wykaz uzbrojenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz. U. z dnia 12 listopada 2007 r.) Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) zarządza się, co następuje: §   1.  Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:   1)   "Listę eksportowo-tranzytową" - określającą uzbrojenie eksportowane lub objęte procedurą tranzytu, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;   2)   "Listę importową" - określającą uzbrojenie importowane, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. §   2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz. U. Nr 188, poz. 1390 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 212). §   3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1)    Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954). ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1  LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA określająca uzbrojenie eksportowane lub objęte procedurą tranzytu Uwaga 1:     Terminy ujęte w cudzysłów (" ") zostały zdefiniowane. Należy odwoływać się do "definicji terminów stosowanych w niniejszym wykazie" załączonych do niniejszego wykazu. Uwaga 2:     Substancje chemiczne są wymienione za pomocą nazwy oraz numeru CAS. Substancje chemiczne o takiej samej formule strukturalnej (w tym hydraty) podlegają kontroli bez względu na...
Monitor Polski 2005 Nr 30 poz. 427 - Nadanie odznaczenia
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2005 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z dnia 31 maja 2005 r.) Rej. 43/2005 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za odwagę i męstwo wykazane w czasie wykonywania zadań służbowych w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku odznaczony zostaje KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ pośmiertnie kpr. Roman Adam Góralczyk.
KRS 0000335278 - SPOŁECZNY KOMITET MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY WSI JANKOWICE WIELKIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPOŁECZNY KOMITET MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY WSI JANKOWICE WIELKIE STOWARZYSZENIE 2009-08-26 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 1/2 49-334 JANKOWICE WIELKIE OLSZANKA BRZESKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000335278
KRS 0000335277 - BETA - MEBLE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BETA - MEBLE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-09-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAKŁADOWA 5B 62-510 KONIN M. KONIN M. KONIN WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
665-291-76-09 301169447 0000335277
KRS 0000335276 - POLSKA GRUPA IZOLACJI NATRYSKOWYCH DEMI MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLSKA GRUPA IZOLACJI NATRYSKOWYCH DEMI MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-08-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIELSKA 17a 60-129 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
779-236-28-85 301190950 0000335276
KRS 0000335275 - LP - BAU SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LP - BAU SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NIEPODLEGŁOŚCI 606/610 81-879 SOPOT M. SOPOT M. SOPOT POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
585-145-00-59 220855300 0000335275
KRS 0000335274 - BELGRAVIA POLSKA SP. Z O.O. 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BELGRAVIA POLSKA SP. Z O.O. 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2009-08-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRZYBOWSKA 5A 00-132 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-245-97-98 141964042 0000335274